Klachtenregeling

Garantie
Bij Sweet Petite Jolie geven we om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan je te leveren. Toch kan het voorkomen dat een bestelling defect raakt tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor je aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien ben je verplicht om binnen 4 weken na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie of vervanging.

De garantie geldt niet wanneer de producten zelf zijn gerepareerd en/of bewerkt of wanneer je deze door derden hebt laten repareren en/of bewerken, of wanneer het product aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de gebruiksaanwijzing zoals omschreven op onze webshop en/of op de verpakking staan aangegeven. Lees hiervoor ook onze algemene voorwaarden.
 

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. Laat dat ons gerust weten! Je kunt je klacht richten in een e-mail aan info@sweetpetitejolie.nl t.a.v. Doenja de Brouwer. Je klacht zal worden behandeld binnen 14 dagen na ontvangst en zal naar tevredenheid worden opgelost.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

© 2021 - 2024 Wholesale Sweet Petite Jolie | sitemap | rss

Per bestelling kunnen er max. 6 kleine en max. 6 grote stolpen besteld worden. Indien meer stolpen gewenst zijn, graag een aparte bestelling hiervoor plaatsen. Dit i.v.m. schade en breken tijdens het verzenden en de kosten van het inpakken en versturen van de breekbare stolpen. Indien er meer stolpen worden besteld in één bestelling, wordt de factuur automatisch aangepast naar de juiste hoeveelheid. Bedankt voor je medewerking!